Historia Mundurków w Wielkiej Brytanii

Zdjęcie posta

Historia mundurków szkolnych w Wielkiej Brytanii jest długa i bogata, sięgając wieków wstecz. Mundurki stały się integralną częścią brytyjskiego systemu edukacji.

Historia Mundurków w Wielkiej Brytanii

Historia mundurków szkolnych w Wielkiej Brytanii jest związana z różnymi czynnikami, takimi jak tradycja, tożsamość narodowa, równość społeczna i potrzeby praktyczne.

Jednym z charakterystycznych elementów tradycji szkoły jest strój uczniów. Chłopcy noszą długie niebieskie płaszcze, białe koszule i czarne czapki, co nawiązuje do historycznego ubioru. Dziewczęta noszą długie niebieskie suknie. Ta tradycyjna odzież jest noszona na co dzień i podczas uroczystości.

Pierwsze dokumenty na temat noszenia mundurków szkolnych w Wielkiej Brytanii pochodzą z XVIII wieku. Szkoła Christ's Hospital w Londynie jest uważana za pierwszą placówkę edukacyjną, która wprowadziła obowiązkowy mundurek w 1552 roku. Mundur w Christ's Hospital składał się z długiego niebieskiego płaszcza z żółtym kołnierzem i złotą przepaską, co nadawało uczniom charakterystyczny wygląd.

Szkoła Christ's Hospital to jedna z najbardziej prestiżowych i historycznych placówek edukacyjnych w Londynie i Wielkiej Brytanii.

Szkoła ma długą i bogatą historię. Została założona w 1552 roku na polecenie króla Edwarda VI i miała służyć jako miejsce nauki i wsparcia dla ubogiej młodzieży. Szkoła została zainspirowana testamentem króla Henryka VIII, który wyraził życzenie utworzenia instytucji edukacyjnej dla dzieci ubogich.

 W XVIII wieku wiele publicznych szkół w Anglii wprowadziło obowiązkowe mundurki, aby zrównać status społeczny uczniów. Mundurki były uważane za równościowe i miały na celu wyeliminowanie różnic klasowych w zakresie ubioru. Dzięki temu każdy uczeń miał takie same szanse edukacyjne, niezależnie od pochodzenia rodzinnego.

W XIX wieku mundurki w brytyjskich szkołach zaczęły ewoluować i stawały się bardziej zróżnicowane pod względem stylu i kolorów. Wiele szkół miało własne, unikatowe mundurki, które stanowiły część tożsamości szkolnej. Mundurki były symbolem dumy narodowej i edukacji jako narzędzia do budowy nowego państwa.

 

W okresie międzywojennym, brytyjskie mundurki stały się bardziej zdefiniowane i skomplikowane pod względem wzornictwa. Wiele z nich składało się z charakterystycznych elementów, takich jak krawaty, czapki i specjalne wykroje. Mundurki stały się wyrazem patriotyzmu i tożsamości narodowej, co było szczególnie ważne po odzyskaniu niepodległości przez Irlandię i inne kraje Wspólnoty Narodów.

W latach 60. i 70. XX wieku nastąpiła liberalizacja w zakresie noszenia mundurków w brytyjskich szkołach. Wiele szkół zaczęło dążyć do bardziej zrównoważonego podejścia, pozwalając na bardziej swobodny wybór ubioru przez uczniów. Mundurki były nadal obecne, ale ich noszenie stało się mniej restrykcyjne.

Współcześnie mundurki w brytyjskich szkołach nadal są powszechnie obecne, chociaż obowiązkowość ich noszenia może się różnić w zależności od konkretnych szkół i regionów. Wielu uczniów nosi mundurki na co dzień, a ich wygląd może być bardziej standardowy lub bardziej zróżnicowany, w zależności od wyboru szkoły.

Mundurki w brytyjskich szkołach są często bardziej funkcjonalne niż w przeszłości. Mają na celu zapewnić uczniom wygodę i praktyczność w czasie nauki. Wielu rodziców docenia mundurki za ich trwałość i możliwość uniknięcia problemów związanych z wyborem codziennego stroju dla dzieci.

Warto również zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii nadal istnieją szkoły o tradycji noszenia mundurków szkolnych jako elementu kształtowania tożsamości i jedności społeczności edukacyjnej. W wielu szkołach noszenie mundurków jest traktowane jako obowiązek, co ma na celu zachowanie dyscypliny i porządku w placówkach edukacyjnych.

Obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje wiele firm i sklepów specjalizujących się w produkcji i dostarczaniu mundurków szkolnych. Rodzice i uczniowie mają szeroki wybór wzorów, kolorów i materiałów, co pozwala na pewien stopień personalizacji mundurków. Warto jednak zaznaczyć, że standardy dotyczące mundurków wciąż są przestrzegane w wielu szkołach, co oznacza, że muszą one spełniać konkretne wytyczne co do kolorów, fasonów i dodatków.

Mundurki w brytyjskich szkołach są ważnym elementem historii i kultury edukacyjnej. Ich rozwój i zmiany odzwierciedlają zmieniające się wartości społeczne, potrzeby praktyczne oraz podejście do tożsamości szkolnej. Dzisiaj nadal pozostają one integralną częścią życia uczniów i szkół w Wielkiej Brytanii, stanowiąc zarówno wyraz tradycji, jak i praktyczne rozwiązanie w zakresie ubioru szkolnego

Bibliografia:

 Bonner, P. (2016). "Uniforms and School Dress Code Policies: A Discussion of Policy Research." Educational Policy, 101-118.

Burbules, N. C., & Berk, R. (1999). "Critical Pedagogy and Pop Culture: Dressing Down." Educational Theory, 49(3), 313-330.

Cohen, R. (2003). "Uniforms in Public Schools: A Decade of Research and Debate." Journal of Educational Research, 97(2), 67-76.

Howie, P., & Plagnol, A. (2013). "The impact of school uniforms on the well-being of the students in British secondary schools: a multicohort design." British Educational Research Journal, 39(6), 1072-1089.

Johnson, J., Imazeki, J., & He, S. (2009). "School Uniforms in Urban Public High Schools." Economics of Education Review, 28(6), 659-668.

Kitchen, P. (2000). "School Uniforms: Good Only for the Schoolmarm." Journal of Sociology, 36(2), 133-146.

"About Us - Christ's Hospital." https://www.christs-hospital.org.uk/about-us/

"History - Christ's Hospital." https://www.christs-hospital.org.uk/about-us/history/

"Academic - Christ's Hospital." https://www.christs-hospital.org.uk/senior-academic/

"Facilities - Christ's Hospital." https://www.christs-hospital.org.uk/about-us/facilities/

Komentarze (0)