Szkolny dzwonek.

Zdjęcie posta

W polskiej edukacji, pojawiają się nowe badania i refleksje na temat roli czasu w szkole. Stawiane są pytania czy dźwięk dzwonka jest potrzebny w szkole, czy szkoła może funkcjonować w ciszy.

Czy szkoła może funkcjonować bez dzwonków?

System dzwonków w szkole jest powszechnie stosowanym narzędziem organizacyjnym, pomagającym w rytmizacji dnia szkolnego i utrzymaniu porządku w czasie. Jednak istnieją głosy, które podnoszą kwestię, czy szkoła mogłaby efektywnie funkcjonować bez tego tradycyjnego systemu.

 Zalety Dzwonków w Szkole:

  •  Organizacja Czasu:Dzwonki są używane do sygnalizowania początku i końca lekcji, przerw oraz innych wydarzeń w szkole. Pomagają w zorganizowaniu harmonogramu dnia, co jest istotne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
  • Rytmy Pracy: System dzwonków wprowadza rytm pracy szkoły, co może ułatwiać utrzymanie dyscypliny i skoncentrowania uwagi uczniów. Zmiana zajęć lub przerwa jest zazwyczaj sygnalizowana jednoznacznym dźwiękiem, co pomaga w utrzymaniu porządku.
  • Przewidywalność: Dla wielu uczniów i nauczycieli system dzwonków wprowadza pewien stopień przewidywalności. Wiedzą, kiedy mają się przemieszczać między lekcjami, kiedy zaczyna się przerwa, a kiedy kończą się zajęcia.

Argumenty Przeciwko Dzwonkom w Szkole:

  •  Nieautentyczność: Przeciwnicy systemu dzwonków argumentują, że nie odzwierciedla on realnych warunków życia i pracy. W prawdziwym świecie przerwy i zmiany zajęć nie zawsze zaczynają się i kończą punktualnie.
  • Presja Czasu: System dzwonków może wprowadzać uczniów w atmosferę presji czasu, co nie zawsze sprzyja naturalnemu tempu nauki i rozwoju. Niektórzy eksperci twierdzą, że nadmierna presja czasu może negatywnie wpływać na zdolność uczniów do koncentracji i efektywnego uczenia się.
  • Odpowiedzialność Uczniów: Eliminując dzwonki, szkoła może promować samodzielność i odpowiedzialność uczniów za swoje działania. Uczniowie muszą sami zarządzać czasem, decydować, kiedy ruszyć do kolejnej lekcji czy przerwy.

Podsumowując, choć system dzwonków odgrywa ważną rolę w organizacji czasu w szkole, pytanie o jego konieczność warto rozważyć z różnych perspektyw. 

Wraz z postępem technologii i zmianami w podejściu do edukacji, pojawiają się nowoczesne koncepcje funkcjonowania szkoły bez konieczności korzystania z tradycyjnych dzwonków. W niektórych placówkach edukacyjnych eksperymentuje się z elastycznym grafikiem zajęć, gdzie uczniowie mają większą swobodę w zarządzaniu swoim czasem.

 W Polskiej literaturze edukacyjnej zaczynają pojawiać się prace badawcze skoncentrowane na eksperymentach z elastycznym czasem lekcyjnym (np. praca Magdaleny Chrzanowskiej "Nowoczesne formy organizacji czasu w edukacji szkolnej" z "Problemy Edukacji, Kultury i Społeczeństwa," 2021). W tych modelach szkoła stawia na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności uczniów, co z kolei wpisuje się w współczesne trendy pedagogiczne.

Wnioski na temat funkcjonowania szkoły bez dzwonków są złożone i zależą od wielu czynników, takich jak kultura szkoły, poziom autonomii uczniów czy elastyczność nauczycieli. Bez względu na to, czy system dzwonków jest obecny czy nie, kluczowe jest dążenie do stworzenia środowiska edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi uczniów. Polska literatura naukowa, choć jeszcze niewystarczająco rozbudowana w tej kwestii, zaczyna wskazywać na potrzebę dalszych badań nad nowoczesnymi formami organizacji czasu w edukacji szkolnej.

 

Bibliografia:

 Chrzanowska, M. (2021). "Nowoczesne formy organizacji czasu w edukacji szkolnej." "Problemy Edukacji, Kultury i Społeczeństwa," 2(50), 145-156.

Śliwerski, B. (2018). "Zarządzanie czasem w edukacji: Rola nauczycieli i uczniów." "Edukacja. Studia, Badania, Innowacje," 1(27), 133-147.

Jasińska, A. (2020). "Wpływ organizacji czasu nauczania na efektywność nauczania w szkole podstawowej." "Problemy Edukacji, Kultury i Społeczeństwa," 1(43), 45-58.

 

 

Komentarze (0)