HEJT

Zdjęcie posta

Często uczniowie są nękani w szkole, ale hejt może mieć również formę agresji w internecie, na portalach społecznościowych, forach internetowych czy grupach WhatsApp.

Hejt w szkole może przybierać różne formy. Najczęściej spotykaną formą jest szyderstwo, drwina, wyśmiewanie i obrażanie innych uczniów. Hejt może dotyczyć wyglądu, pochodzenia, orientacji seksualnej, a także wyników w nauce.

Często uczniowie są nękani w szkole, ale hejt może mieć również formę agresji w internecie, na portalach społecznościowych, forach internetowych czy grupach WhatsApp.

 Najczęstszymi ofiarami hejtu w szkole są dzieci i młodzież, którzy są uważani za "innych" ze względu na różnice w pochodzeniu, wyglądzie, zainteresowaniach czy orientacji seksualnej. Hejt ma bardzo negatywny wpływ na ich samopoczucie, prowadząc do utraty poczucia własnej wartości, zwiększenia lęku, depresji i braku motywacji do nauki. Mogą również doświadczać izolacji społecznej i trudności w relacjach z rówieśnikami.

 Według przeprowadzonych badań i opracowanych wyników na zlecenie Fundacji UNAWEZA w formie raportu wydanego 17 04.2023 na stronie www.mlodeglowy.pl strona raportu 26 wynika, że w grupie 180 000 przebadanych uczniów w wieku 10-19 lat: 41,9%badanych doświadczyło hejtu od rówieśników.

Niestety, nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele są ofiarą hejtu w szkole. Nauczyciele, którzy wprowadzają nowe metody nauczania, podejmują decyzje, których nie wszyscy uczniowie lub ich rodzice akceptują, lub po prostu wychodzą poza schematy, mogą być poddawani atakom ze strony niezadowolonych z ich pracy uczniów lub ich rodziców. Często hejt jest skierowany przeciwko nauczycielom, którzy mają bardziej wymagające podejście do nauczania i oceniania, co również prowadzi do obniżenia ich morale i motywacji.

 Hejt w szkole jest poważnym problemem, którego skutki mogą być bardzo negatywne dla wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego ważne jest, aby szkoły i nauczyciele podejmowali działania mające na celu zapobieganie hejtowi i budowaniu pozytywnej atmosfery w szkole. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację uczniów w zakresie szacunku dla innych ludzi, tolerancji i zrozumienia dla różnic. Konieczne jest również wypracowanie skutecznych procedur i działań zapobiegających hejtowi, a także sankcji dla osób, które dopuszczają się hejtu.

 Jednym z czynników przyczyniających się do hejtu w internecie jest anonimowość. W sieci łatwo jest ukryć swoją tożsamość i działać bez konsekwencji. Często mamy do czynienia z tzw. „efektem widowni”, który oznacza, że ludzie zachowują się w sposób agresywny, uważając, że ich zachowanie nie będzie miało konsekwencji, ponieważ są anonimowi.

Innym czynnikiem, który przyczynia się do hejtu w internecie, jest brak edukacji w zakresie etyki internetowej i cyberbezpieczeństwa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ich słowa i zachowania w sieci mogą wpłynąć na innych, jak również z tego, jakie konsekwencje może ponieść osoba publikująca hejterskie treści. Brak wiedzy na temat tego, co jest dozwolone, a co jest nielegalne w internecie, często prowadzi do sytuacji, w których ludzie zachowują się agresywnie lub złośliwie.

 W ostatnich latach problem hejtu w internecie stał się coraz bardziej powszechny, a jego konsekwencje mogą być bardzo poważne dla ofiar.

Komentarze (0)