Zdjęcie zbiórki
6,00 zł
Zebrano łącznie
2994,00 zł
Brakuje do celu
0%
Zdjęcie zbiórki
45,00 zł
Zebrano łącznie
1455,00 zł
Brakuje do celu
3%
Zdjęcie zbiórki
206,00 zł
Zebrano łącznie
794,00 zł
Brakuje do celu
20%
Zdjęcie zbiórki
1021,00 zł
Zebrano łącznie
1979,00 zł
Brakuje do celu
34%
Zdjęcie zbiórki
1035,00 zł
Zebrano łącznie
18 964,00 zł
Brakuje do celu
5%
Zdjęcie zbiórki
8,00 zł
Zebrano łącznie
92,00 zł
Brakuje do celu
8%